Proiecte de hotarare 2023

Primaria Giuvarasti

     


Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2023 si estimari pe anii 2024-2026.pdf (537 KB)
Descarca proiect de hotarare privind actualizarea,completarea si atestarea inventarului bunurilor care apartin dom. privat.pdf (670 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare rectificare I buget local al comunei pe anul 2023.pdf (352 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea raportului de activitate al Compartimentului de Asistenta sociala pentru sem.II 2022.pdf (725 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea si actualizarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2023.pdf (447 KB)
Descarca proiect de hotarare privind nominalizarea de catre CL a 2 consilieri care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general.pdf (470 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare rectificare II buget local al comunei pe 2023.pdf (497 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bug. local pe trim.I 2023 data de 31.03.2023.pdf (622 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea participarii comunei Giuvarasti la Programul pentru casare autovehicule uzate.pdf (889 KB)
Descarca proiect de hotarare privind indexarea taxelor si impozitelor pentru anul 2024 cu rata inflatiei de 13,8%.pdf (451 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilire salarii de baza functionari publici si personal contractul aparat de specialitate.pdf (1014 KB)
Descarca proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Giuvarasti in Adun.Gen. a ADI OLT-ECO in vederea exercitarii votului pentru modificarea tarifelor serv. de salubrizare.pdf (6 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat incheiat cu Asociatia Vanatorilor si Pescarilor Hunter Dala Izvoru in scopul realizarii proiectului de constientizare Generatia Verde.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 320.000 lei pentru unele masuri fiscal-bugetare privind acordarea unor imprumuturi din Trezoreria Statului.pdf (5 MB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea si actualizarea Programului anual al achizitiilor publice al comunei Giuvarasti pe anul 2023.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind actualizarea, completarea si atestarea inventarului bunurilor care apartin dom. privat al comunei.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea numarului de burse scolare si a cuantumului acestora pentru anul scolar 2022-2023.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea participarii si aderarii Com. Giuvarasti la noul parteneriat de tip LEADER cu denum. ASOCIATIA GAL ECOLEG OLT SUD.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare PUZ - Construire statie sortare, Comuna Giuvarasti, nr. cadastral 51295.pdf (458 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare rectificare III buget local al comunei pe anul 2023.pdf (448 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire a caietului de sarcini si a contractului de inchiriere in vederea inchirierii unei suprafete de teren aflata in prop.privata a comunei.pdf (398 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare Program de actiuni comunitare pentru combaterea saraciei si marginalizarii sociale.pdf (20 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare rectificare IV buget local al comunei pe anul 2023.pdf (5 MB)
Descarca proiect de hotarare privind declararea zilei de 20 iulie 2023 ca zi de doliu pe raza comunei Giuvarasti.pdf (473 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea situatiilor deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgenta din bugetul local precum si procedura acordarii acestora.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea si actualizarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2023.pdf (631 KB)
Descarca proiect de hotarare privind actualizarea componentei Consiliului Comunitar Consultativ si aprobarea Regulamentului de Organizare si Funtionare al acestuia.pdf (542 KB)
Descarca proiect de hotarare privind actualizarea componentei echipei mobile si aprobarea procedurii privind modalitatea de interventie de urgenta in caz de violenta domestica.pdf (623 KB)
Descarca proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pt trim.I si II 2023.pdf (996 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare rectificare V buget local pe anul 2023.pdf (253 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local pe trim.II 2023.pdf (721 KB)
Descarca proiect de hotarare privind numirea persoanei care va tine Registrul datoriei publice locale si Registrul de evidenta a garantiilor locale.pdf (659 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare rectificare VI buget local al comunei pe anul 2023.pdf (514 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea raportului asupra activitatii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe sem.I 2023.pdf (1013 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatii operatorilor economici in Comuna Giuvarasti.pdf (570 KB)
Descarca proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii org. si derularii procedurilor de atribuire a contractelor-cadru pt achizitia prod. aferente Prog. pentru scoli al Romaniei 2023-2029.pdf (524 KB)
Descarca proiect de hotarare privind numirea unui reprezentant din partea CL in CA al Sc. Gimnaziale Giuvarasti pentru anul scolar 2023-2024.pdf (310 KB)
Descarca proiect de hotarare privind numirea unui reprezentant in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii din cadrul Sc. Gimnaziale Giuvarasti pt anul scolar 2023-2024.pdf (320 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea si actualizarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2023.pdf (840 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare rectificare VII buget local al comunei pe anul 2023.pdf (514 KB)
Descarca Proiect de hotarare privind aprobare conturi execuție trim III la 29 sept 2023.pdf (677 KB)
Descarca Proiect de hotarare privind aprobare Rectificare VIII buget local.pdf (541 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare rectificare VIII buget local al comunei 2023.pdf (597 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea anexei nr 2.1 la normele metodologice-deviz gen. si anexei 2.2 la normele metodologice-carac.principale si ind. teh.econ.pdf (903 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie a bugetului local pe trim.III 2023 la data de 29.09.2023.pdf (591 KB)
Descarca proiect de hotarare privind implementare proiect - Cresterea eficientei energetice a Sediului Primariei Giuvarasti.pdf (679 KB)
Descarca Proiect de hotarare privind aprobare Rectificare IX Buget local pe anul 2023.pdf (591 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare rectificare IX buget local al comunei pe 2023.pdf (11 MB)
Descarca Proiect de hotarare privind aprobare rectificare X a bugetului local pe anul 2023.pdf (154 KB)
Descarca Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2024.pdf (253 KB)
Descarca Proiect de hotarare privind insusire variantei finale a proiectului de stema a comunei.pdf (373 KB)
Descarca Proiect de hotarare privind modificare si actualizare organigrama si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului.pdf (1 MB)
Descarca Proiect de hotarare privind modificarea taxei speciale de salubrizare pentru pers. fiz. si utilizatorii non-casnici precum si aprobarea Reg. privind instituirea taxei de salubrizare pt anul 2024.pdf (304 KB)
Descarca Proiect de hotărâre privind aprobare Rectificare XI Buget local.pdf (514 KB)
Descarca Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune servicii sociale 2024.pdf (905 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea proiectului - Infiintarea de noi capacitati de productie a energiei electrice pentru autoconsum produsa din surse regenerabile in Com. Giuvarasti.pdf (5 MB)
Descarca Proiect de hotarare privind aprobare proiect - Crearea infrastructurii de acces agricol in Comuna Giuvarasti.pdf (552 KB)
Descarca Proiect de hotarare privind validarea dispozitiei nr.159 din 2023 privind rectificare XII buget local pe 2023.pdf (434 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri