Proiecte de hotarare 2022

Primaria Giuvarasti

   


Descarca proiect de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2021 din excedentul bugetului local al anului 2021.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie a bugetului local pe trim.IV 2021 la data de 31.12.2021.pdf (730 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea masurilor de gospodarire comunala pe anul 2022.pdf (760 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare a invatamantului preuniversitar de stat pentru anul scolar 2022-2023.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local prestate de beneficiarii de ajutor social.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea si actualizarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind actualizarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2022.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare Cerere de finantare pentru obiectivul - Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare rectificare VI buget loca pe anul 2022.pdf (931 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a Acordului de Parteneriat pentru proiectul - Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea proiectului - Reabilitare moderata a caminului cultural al comunei Giuvarasti.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind acordul de principiu pentru concesionarea unor suprafete de teren aflate in domeniul privat al comunei.pdf (690 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare rectificare XIV buget local pe anul 2022.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local pe trim.II 2022 la data de 30.06.2022.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea initierii procedurilor pentru infiintarea unei SRL de drept privat si interes local subordonata CL.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind actualizarea programului anual al achizitiilor publice.pdf (867 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare rectificare XV buget local pe anul 2022.pdf (795 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr 46 din 11.07.2022 privind accesarea programului operational pentru pescuit.pdf (541 KB)
Descarca proiect de hotarare privind numirea unui reprezentant din partea CL in CA al Sc. Gim. GIuvarasti pentru anul scolar 2022-2023.pdf (469 KB)
Descarca proiect de hotarare privind numirea unui reprezentant din partea CL in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii din cadrul Sc. Gim. Giuvarasti.pdf (474 KB)
Descarca proiect de hotarare privind revocarea HCL nr 51 din 17.08.2022 privind acordul de principiu pentru concesionarea unor suprafete de teren.pdf (523 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare rectificare XVII buget local pe anul 2022.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local pe trim III 2022.pdf (708 KB)
Descarca proiect de hotarare privind completarea si actualizarea HCL nr 33 din 19.05.2022 privind aprobarea proiectului - reabilitare moderata camin cultural.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind validarea dispozitiei nr 146 din 2022 privind rectificare XVI buget local pe 2022.pdf (719 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare rectificare XVIII buget local al comunei pe 2022.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea si actualizarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2022.pdf (947 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare PUZ - Construire statie sortare nr cadastral 51295.pdf (845 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare rectificare XIX buget local pe 2022.pdf (931 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2023.pdf (683 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al compartimentului Asistenta sociala,ap. de specialitate al primarului.pdf (503 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei 2023-2030.pdf (124 KB)
Descarca proiect de hotarare privind desemnare reprezentant in Asociatia Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni - FLAG Corabia.pdf (484 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru consumul de carburanti necesari autovehiculelor si utilajelor Comunei Giuvarasti incepand cu 1 ianuarie 2023.pdf (805 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea si actualizarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate.pdf (707 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare rectificare XX buget local pe anul 2022.pdf (505 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare valoare actualizata si contributie proprie proiect - dotare,mobilare centru integrat comunitar.pdf (495 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bug. local 2023.pdf (771 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea cotizatiei lunare pentru organizarea si exercitarea functiei de audit public intern.pdf (1 MB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri