Anunturi de interes public

Anunt actualizare Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism in comuna Giuvarasti din 24.04.2017

MAI MULT
Primaria Giuvarasti

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul pentru ocuparea functiei publice de referent clasa III grad profesional debutant

MAI MULT
Primaria Giuvarasti

Anunt public privind actualizarea PUG si RLU comuna Giuvarasti judetul Olt

MAI MULT
Primaria Giuvarasti

Rezultat selectie dosare la concursul pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de Consilier clasa I grad profesional debutant compartiment Fond Funciar din 01.02.2021

MAI MULT
Primaria Giuvarasti

Anunt privind plata catre bugetul local a cotelor din redeventa obtinuta prin concesionarea din activitati de exploatare a resurselor de suprafata ale statului si a apelor minerale

MAI MULT

Anunt inscriere in Registrul de Evidenta a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea si Epurarea Apelor Uzate al comunei Giuvarasti

MAI MULT

Anunt de interes public - inchiriere prin atribuire directa a unor suprafete de pasune aflate in dom. privat al comunei

MAI MULT

Anunt proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatii operatorilor economici in Comuna Giuvarasti, judetul Olt - afisat in data de 24.07.2023

MAI MULT

Stiri MDRAP

Ultimele stiri