Proiecte de hotarare 2020

Primaria Giuvarasti

Descarca proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie a bugetului local pe trim. I anul 2020.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind indexarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2021.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind validarea dispozitiei nr 23 din 2020 privind rectificarea bugetului lcoal pe anul 2020.pdf (738 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea accesarii Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime masura 1.pdf (967 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii nr IV a bugetului local.pdf (574 KB)
Descarca proiect de hotarare privind validarea dispozitiei nr 29 din 2020 privind rectificarea nr II a bugetului local.pdf (684 KB)
Descarca proiect de hotarare privind validarea dispozitiei nr 30 din 2020 privind rectificarea nr III a bugetului local.pdf (585 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor teh-econ. si devizului general - infiintare distributie gaze naturale.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii V a bugetului local pe anul 2020.pdf (782 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea perioada de inventariere a bunurilor care alcatuiesc dom. public al comunei.pdf (958 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie a bugetului local al comunei pe trim.II 2020.pdf (803 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii VI a bugetului local pe anul 2020.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind avizarea documentelor necesare atribuirii - contractului de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea accesarii Prog. Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime masura 1.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre UAT comuna Giuvarasti, Garcov si Izbiceni.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate, indicatorilor teh-econ. si devizului general pt proiectul infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale.pdf (766 KB)
Descarca proiect de hotarare privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al comunei Giuvarasti dnei Panait Paraschiva.pdf (347 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii devizului general si indicatorilor teh-econ. aferente obiectivului de investitii - Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect - Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale.pdf (702 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii IX a bugetului local pe anul 2020.pdf (320 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Giuvarasti.pdf (262 KB)
Descarca proiect de hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate ale CL al comunei.pdf (283 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea modificarii hcl nr 27 din 24.07.2018 privind aprobarea accesarii Prog. Operational pentru Pescuit masura 1 .pdf (348 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea modificarii HCL nr 51 din 27.11.2017 privind implemtare proiect - Modernizare sistem de iluminat public.pdf (329 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate.pdf (362 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii X a bugetului local pe anul 2020.pdf (577 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilire salarii de baza functionari publici si personal contractual aparat de specialitate al primarului.pdf (572 KB)
Descarca proiect de hotarare privind validarea dispozitiei nr 74 din 29.10.2020 privind aprobarea conturilor de executiee a bugetului local pe trim.III 2020.pdf (525 KB)
Descarca proiect de hotarare privind validarea dispozitiilor nr 69 din 21.10.2020 si nr 73 din 28.10.2020 privind rectif. bug. local.pdf (691 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea proiectului - infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale.pdf (688 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii XI a bugetului local pe anul 2020.pdf (594 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri