Proiecte de hotarare 2021

Primaria Giuvarasti

  


Descarca proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Com. Giuvarasti a deficitului la data de 31.12.2020.pdf (473 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie a terenului in suprafata de 300mp din dom. public.pdf (712 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local pe trim. IV 2020.pdf (756 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea organizarii Retelei scolare a invatamantului preuniversitar de stat pentru anul scolar 2021-2022.pdf (566 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local la care vor participa beneficiarii legii 416-2001.pdf (431 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe anul 2021.pdf (558 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rezultatelor inventarierii si aprobarea casarii unor obiecte.pdf (467 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii sumei de 27000 lei din excedentul bugetului local al comunei pe anul 2020.pdf (463 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii sumei de 30000 lei din excedentul bugetului local al comunei pe anul 2020.pdf (479 KB)
Descarca proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale inscrisa in HCL nr 58 din 2020 privind modif. organigramei si stat. de functii.pdf (600 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei pe anul 2021 si estimari pe anii 2022-2024.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului lcoal pe trim. I 2021.pdf (576 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea dezmebrarii imobilului inscris in CF nr 50193 in suprafata de 580 mp.pdf (1018 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate.pdf (645 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea ROF a CL Giuvarasti.pdf (307 KB)
Descarca proiect de hotarare privind indexarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2022.pdf (358 KB)
Descarca proiect de hotarare privind revocarea HCL nr 8 din 26.02.2021 privind aprobarea concesionarii unei suprafete de teren.pdf (423 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare PUZ - amenajare iaz piscicol prin extragerea pietrisului si nisipului.pdf (820 KB)
Descarca proiect de hotarare privind desemnare reprezentant in Adun. Gen. a Asoc. de Dezv. Intercomunitara de Util. Publice.pdf (531 KB)
Descarca proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale inscrisa in HCL nr 13 din 2021.pdf (322 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificare si completare HCL nr 36 din 2005 si aprobarea infiintarii SVSU.pdf (601 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilire salarii de baza functionari publici si personal contractual.pdf (546 KB)


Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii IV a bugetului local pe anul 2021.pdf (323 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care apartin dom. privat al comunei.pdf (425 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care apartin dom. public al comunei.pdf (436 KB)
Descarca proiect de hotarare privind numirea unui reprezentant din partea CL in Consiliul de Admin. al Sc.Gim. pentru anul scolar 2021-2022.pdf (311 KB)
Descarca proiect de hotarare privind validarea dispozitiei nr 109 din19.07.2021 privind aprobarea conturilor de executie pe trim.II 2021.pdf (348 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii V a bugetului local pe anul 2021.pdf (497 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2021.pdf (376 KB)
Descarca proiect de hotarare privind numirea unui reprezentant din partea CL in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii in cadrul Sc.Gim. pentru anul scolar 2021-2022.pdf (470 KB)
Descarca proiect de hotarare privind revocarea HCL nr 35 din 23.08.2021 privind aprobarea modificarii inventarului domeniului public al comunei.pdf (433 KB)
Descarca proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar ca ajutor de inmormantare dlui Vicica Marin.pdf (404 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii VI a bugetului local pe anul 2021.pdf (832 KB)
Descarca proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al CL in comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pt ocuparea functiei de director al Sc.Gim.Giuvarasti.pdf (766 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr 44 din 08.10.2021 privind aprobarea proiectului - dotare, mobilare centru integrat comunitar.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare obiectiv de investitie,indicatori teh-econ. si deviz general - extindere retea de alimentare cu apa potabila.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare obiectiv de investitie,indicatori teh-econ. si deviz general - modernizare drumuri de interes local.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare obiectiv de investitie,indicatori teh-econ. si deviz general - prelungire retea de canalizare.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii VIII a bugetului local pe anul 2021.pdf (696 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii IX a bugetului local pe anul 2021.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilire salarii de baza functionari publici si personal contractual aparat de specialitate al primarului.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii HCL nr 53 din 15.12.2020 privind aprobarea proiectului - infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale.pdf (1 MB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri